Wyświetlanie eko-rad należy aktywować lub dezaktywować w urządzeniu Infotainment.
Instrukcja obsługi urządzenia Infotainment, rozdział Ustawianie...