Można wyłączyć/włączyć w Menu Infotanimet (po kodowaniu)
*wygodniejsza opcja.


Aktywacja/Dezaktywacja światełdziennych...