Standardowo Android w radiach nie obsługuje ELM327 , moduł bleutooth nie widzi go , tylko soft Malaysk wykrywa ELM327