W climatroniku obie strefy mają te same docelowe temperatury ustawione?
Może czujnik temperatury (jest w kratce) świruje, trzeba poobserw...