Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości został zaakceptowany przez Radę Ministrów....