Spalanie liczone z baku czy wskazania zegara? Ustaw tak , jak było przed wymianą.