Problem 1555 został rozwiązany na forum golfa Błąd SVM B201A - Checking software version management
należy dokonać zmiany w adaptacjach kanał:...